วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

Acronis True Image: how to clone a disk (โคลน windows ด้วย Acronis True Image)

 สอนการใช้งาน Acronis True Image เพื่อโคลน windows

1. Download โปรแกรม AcronisTrueImage2021.iso >>> download

2. Download โปรแกรม rufus-3.18p.exe >>> download เพื่อใช้ write .iso ลง flash drive

3. ขั้นตอนการ write ไฟล์  AcronisTrueImage2021.iso ลง flash drive

    3.1 เสียบ flash drive 

    3.2 เปิดโปรแกรม rufus 

    3.3 Select ไฟล์  AcronisTrueImage2021.iso ดังรูป 

    3.4 กด start โปรแกรมจะทำการ format flash drive และทำการ write ไฟล์  AcronisTrueImage2021.iso ดังรูป

fufus3.18

fufus3.18

4. เราก็จะได้ flash drive ไว้นำไปใช้ boot เพื่อทำการ clone windows ดังรูป

    4.1 ทำการ boot จาก flash drive (Hp กด F9, Lenovo กด F12)

    4.2 จากรูป ให้กด 1 เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Acronis True Image    4.3 ถ้าเราจะทำ image ให้เลือก Back Up, ถ้าจะไปโคลนเครื่องอื่นให้เลือก Recovery

Good Luck
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com