วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

วิธีแก้ปัญหา PDF The document could not be printed.

 


ปัญหา Acrobat Reader ไม่สามารถพิมพ์เอกสาร ดังรูป เป็นเพราะมีการแก้ไข เข้าไปในตัวเอกสาร PDF และมีการ Save จากโปรแกรมอื่น เช่น foxit ทำให้ Acobat Reader พิพม์ไม่ได้

แนะนำวิธีแก้ไขให้เปิดด้วย โปรแกรม foxit แทน ก็จะสามารถพิมพ์ได้

Download >>> https://www.foxitsoftware.com/pdf-reader/

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com