วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เกมส์ บัตรตัวเลขที่ผลบวกเท่ากัน

เกมส์ : บัตรตัวเลขที่ผลบวกเท่ากัน

กติกา
1. เติมตัวเลข 1-10 ลงในช่องว่าง
2. ผลบวกของแนวตั้ง และแนวนอนต้องมีค่าเท่ากัน

เฉลย
    แต่ละแถวบวกกันจะได้ 22 

1 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com