About Me

- 0 ความคิดเห็น

       เว็บนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำงาน เพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูล รวมถึงโปรแกรมต่าง ๆ นอกจากเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวแอดมินแล้ว ยังเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการหาข้อมูล และปัญหาต่าง ๆ ที่แอดมินเคยเจอ หวังว่าเว็บนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วย
       ชื่อเว็บมาจากชื่อเด็ก ๆ ของแอดมิน อยากจะขอบคุณครูอาจารย์ เพื่อน พี่ ๆ น้อง ๆ ที่อบรมสั่งสอนวิชาต่าง ๆ ให้แอดมิน มาถึงทุกวันนี้ได้ ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com