วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

การทำ label ด้วย Mail Merge Excel

       เนื่องจาก ถ้าเรามีข้อมูลลูกค้าเป็น MS Excel แล้วเราต้องการทำ Label ทำไงดีละ
ตัวอย่าง ข้อมูลลูกค้า เป็น Table ดังรูป


วิธีการทำ Mail Merge มาช่วยทำ Label
1. เปิด MS Word สร้างตารางที่เราต้องการ ดังรูป

2. ไปที่เมนู Mailing >> Select Recipients >> Use Existing List ดังรูป

3. เลือกไฟล์ Excel รายชื่อลูกค้าที่ต้องการ (จะต้องปิดไฟล์ Excel ที่จะใช้ก่อน) ดังรูป

4. เลือก Sheet ที่ต้องการนำข้อมูลมาใช้ ดังรูป

5. ทำการ Insert Field ที่ต้องการใส่ในตาราง ดังรูป

6. ส่วนช่องอื่น ๆ ให้เพิ่ม Rules Next Record เพื่อให้แสดงข้อมูลต่อไป ดังรูป

7. กด Preview Results เพื่อดูข้อมูลก็จะแสดงข้อมูล ดังรูป
 

8. เราสามารถค้นหา และเลื่อน Record โดยใช้ เมนู ดังรูป


9. ส่วนการพิมพ์ให้เข้าเมนู Finish & Merge >> Print Documents ดังรูป

10. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com