วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561

MS Office 2016 + Crack


       Microsoft Office 2016 ประกอบด้วย 7 โปรแกรมย่อย ได้แก่ Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, OutLook และ Publisher ซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ จะเน้นไปในเรื่องการพัฒนาให้รองรับกับคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส และแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ที่เจอในเวอร์ชั่นก่อนหน้า

ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
Microsoft Access 2016
Microsoft Excel 2016
Microsoft InfoPath 2016
Microsoft OneDrive for business in 2016
Microsoft OneNote 2016
Microsoft Outlook 2016
Microsoft PowerPoint 2016
Microsoft Publisher 2016
Skype for business in 2016
Microsoft Word 2016
Microsoft Visio 2016
Microsoft Project 2016

ใช้โปรแกรม 7-Zip ในการรวมไฟล์

Download >>>> File1
Download >>>> File2
Download >>>> File3
Download >>>> File4
Download >>>> Crack 

Password : datajeda

Good Luck

7 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com