วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559

MS EXCEL : สร้างกราฟแท่ง และ กราฟเส้น

     
       ดังรูป ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลออกมา ดังรูป ข้างบน คือ
1. ให้ข้อมูลปี 2015 เป็นกราฟแท่งสีฟ้า
2. ให้ข้อมูลปี 2016 เป็นกราฟเส้นที่น้ำตาล

วิธีทำ ดังนี้
1. เลือกข้อมูลที่ต้องการนำมาทำเป็นกราฟ ดังรูป

2. เลือก Insert เลือกกราฟแท่ง แบบ 2-D Column (ถ้าเลือกแบบ 3-D Column จะทำไม่ได้ ครับ)


3. ก็จะได้กราฟแท่ง ดังรูป 

4. ให้คลิกขวาที่กราฟแท่งสีน้ำตาล (ข้อมูลของปี 2016) เลือก Change Series Chart Type... ดังรูป


5. เลือกรูปแบบกราฟเส้นที่ต้องการ ดังรูป

6. ก็จะได้ผลลัพธ์ ดังรูป

7. ถ้าต้องการให้แสดงข้อมูลบนกราฟ ให้คลิกขวาที่กราฟ เลือก Add Data Labels ดังรูป


8. ก็จะได้กราฟตามที่เราต้องการ ดังรูป


Good Luck.

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com