วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

วิธีแก้ไข youtube ไม่สีเสียง เมื่อเปิดใน Chrome

 วิธีแก้ไข youtube ไม่สีเสียง เมื่อเปิดใน Chrome

     สาเหตุที่ youtube ไม่มีเสียงเพราะเราปิดเสียง Chrome ไว้ ให้เราสังเกตุ ตรง Speakers ทำการคลิกขวา เลือก Open Volume Mixer เราจะเห็นว่า มีการแยกระดับความดัง ไว้แต่ละโปรแกรม

วิธีแก้ไข

1. เปิด youtube ด้วย Google Chrome และทำการ Play Video

2. ทำการคลิกขวาที่ Speakers เลือก Open Volume Mixer ดังรูป


3. ให้เราหาโปแกรม Google Chrome ดังรูป ทำการเปิดเสียง 


4. เสร็จเรียบร้อย

1 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com