วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

Using IF with AND, OR and NOT functions

       วันนี้จะมาสอนเรื่องการใช้งาน Function IF ในขั้น Advance ขึ้น โดยจะมาแนะนำการใช้ and , or, not ร่วมด้วย

AND  =IF(AND(Something is True, Something else is True), Value if True, Value if False)

OR  =IF(OR(Something is True, Something else is True), Value if True, Value if False)

NOT –=IF(NOT(Something is True), Value if True, Value if False)

วิธีใช้
1. ให้ใช้คำสั่ง and , or , not ไว้หน้าเงื่อนไข ดังรูป=IF(AND(A2>0,B2<100),TRUE, FALSE)
=IF(AND(A3="Red",B3="Green"),TRUE,FALSE)
=IF(OR(A4>0,B4<50),TRUE, FALSE)
=IF(OR(A5="Red",B5="Green"),TRUE,FALSE)
=IF(NOT(A6>50),TRUE,FALSE)
=IF(NOT(A7="Red"),TRUE,FALSE)


ที่มา https://support.office.com/en-us/article/using-if-with-and-or-and-not-functions-d895f58c-b36c-419e-b1f2-5c193a236d97

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com