วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

ค้นหา Enter ใน MS Excel

       เนื่องจากต้องนำข้อมูลจาก Excel เข้าใน Database แต่ว่าข้อมูลใน cell มีค่า Enter อยู่ทำให้เวลานำข้อมูลเข้า Database ข้อมูลจะเพี้ยน ทำไงดี ก็ต้องค้นหา ค่า Enter ใน Cell และทำการลบออก หรือใช้งาน Replace ด้วย ค่าว่าง

ตัวอย่าง
1. จากรูปตัวอย่าง ให้เรากด ctrl+H

2. ในช่อง Find what ให้กด ctrl+j
    ในช่อง Replace with ก็พิมพ์ ช่องว่าง

3. ทดสอบโดยการกด Find Next เพื่อค้นหาก่อน หรือ กด Replace All  เป็นอันเรียบร้อย

Good Luck

2 ความคิดเห็น:


 1. hi,
  I have checked so many website, your website is very amazing. you should try this
  website

  ตอบลบ
 2. Hi there,
  this is a very good blog I appreciate your work. thanks for sharing such a useful information.
  visit my blog
  Credit Card Generator

  ตอบลบ

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com