วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

MS Excel : สอนทำ Combo Box บน Sheet


       การสร้าง ComboBox บน Sheet คือการทำ Data Validation (การตรวจสอบข้อมูล) เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง
วิธีทำ
1. ไปที่ Cell ที่ต้องการ เลือก Data Validation


2. จะปรากฎ Option ดังรูป

Tab Settings ให้เลือก
Allow : List
Source : กำหนดช่วงข้อมูลใน cell ที่ต้องการ
Ignore blank : สามารถเป็นค่าว่างได้
In-cell dropdown : ต้องเป็นค่าใน List เท่านั้น (ถ้าอยากให้สามารถพิมพ์ข้อมูลได้เองให้เอาออก)

เรายังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมใน Tab Input Message
และ Error Alert แต่ถ้าไม่ต้องการเราสามารถเอาเครื่องหมายถูกออกได้ ครับ
3. ดังรูปเป็นการกำหนดให้เลือกได้เฉพาะ Group เลือด ที่ต้องการได้เท่านั้น

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com