วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562

.net Framework 3.5 Error code : 0x80240438 with Windows10

       วีธีติดตั้ง .net Framework 3.5 เข้าไปที่ Control Panel >>> Program and Features >>> Turn Windows features on or off อยู่ทางด้านซ้าย


ติดเลือก .Net Framework 3.5 ดังรูป 

ถ้าติดตั้งได้ปกติ ก็โชคดีมาก ถ้าไม่ได้ อาจขึ้น Error code : 0x80240438 ดังรูป

หลังจากค้นหาใน Internet มีหลากหลายวิธีมาก แต่วิธีที่เราใช้ได้ผลคือ เข้าไปแก้ไข Regedit ที่
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU folder.  DoubleClick on UseWUServer(UseWindowsUpdateServer) และเปลี่ยนค่าเป็น 0

เมื่อเปลี่ยนค่าเสร็จ ทำการ Restart และลองติดตั้งใหม่อีกครั้ง


Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com