วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Fix Boot Windows 10

       Windows 10 วันดีคืนดีอยู่ ๆ ก็บูตเข้า Windows ไม่ได้ สาเหตุหลัก ๆ ก็จะมาจาก Windows Update หรือ ปิดคอมพิวเตอร์ไม่สมบูรณ์ วันนี้เลยมาแนะนำ คำสั่ง ง่าย ๆ ที่ช่วยให้เรากลับมาใช้งาน Windows 10 ได้อีกครั้ง
       เมื่อ Windows 10 บูตไม่ได้จะขึ้นหน้าจอสีฟ้า ให้เลือก Troubleshoot ดังรูป


เลือก Advanced Options


 เลือก Command Prompt
ก็จะปรากฎ หน้าจอ Command Prompt ขึ้นมา ดังรูป


ให้เราใช้คำสั่ง ดังนี้
Bootrec /fixmbr       กด Enter
Bootrec /fixboot       กด Enter
Bootrec /scanos       กด Enter
Bootrec /rebuildbcd       กด Enter
exit        กด Enter

ถ้าเครื่องอาการไม่หนักมาก คำสั่งเท่านี้ก็จะเพียงพอทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้แล้ว ครับ
ถ้ายังไม่ได้ให้ใช้คำสั่งเพิ่ม

chkdsk C: /f /r       กด Enter
exit       กด Enter

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com