วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

แก้ไข Windows10 ต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง


       ปัญหาเรื่องการต้องกดเปลี่ยนภาษา 2 ครั้ง เกิดจากมีภาษา ไทย US : Thai US keyboard เกินมา และไม่สามารถเข้าไปลบได้ ด้วย เรามีวิธีมาแนะนำในการลบ

ในเครื่องมีการตั้งภาษาไว้ ดังนี้
       EN : English United States (US Keyboard)
       ไทย US : Thai US keyboard
       ไทย TH : Thai Kedmanee keyboard
บางเครื่องโชคดีสามารถเข้าไป Remove ได้ แต่บางเครื่องไม่มีให้ Remove

วิธีแก้ไข
พิมพ์ powershell ในช่องค้นหา หรือตรง Star Menu คลิกขวาที่ Windows Powershell เเล้วเลือก Run as administrator จากนั้นให้คัดลอกคำสั่งดังนี้

Get-WinUserLanguageList กด Enter
$LangList = Get-WinUserLanguageList กด Enter
$MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq en-GB กด Enter    (กรณีภาษาอังกฤษซ้อน)
$MarkedLang = $LangList | where LanguageTag -eq th-TH กด Enter     (กรณีภาษาไทยซ้อน)
$LangList.Remove($MarkedLang) กด Enter
Set-WinUserLanguageList $LangList –Force กด Enter

จากนั้นให้ Restart Computer

Good Luck


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com