วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีปิด User Account Control Settings (UAC)

       ใน Windows 10 บางครั้งการทำงานเราต้องคลิกขวา เพื่อเลือก Run As Administrator ดังรูปทำให้ไม่สะดวกในการทำการทำงาน และการปิด โดยเข้า User Account Control Settings เพื่อเลื่อนปิด ดังรูป ก็ยังปิดไม่ได้


จะมาสอนการปิดใน Regedit ซึ่งแน่นอนที่สุด ครับ
วิธีทำ
1. เข้าไปที่ HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ดังรูป เปลี่ยนค่าจาก 1 เป็น 0 ทำการ Restart 1 ครั้ง เป็นอันเรียบร้อย

2. ทำเป็น Batch File โดย copy ข้อมูลลง Notepad เปลี่ยนเป็น Batch File กดใช้งาน ก็ใช้ได้ ครับ

Disable UAC

C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 0 /f

Enable UAC

C:\Windows\System32\cmd.exe /k %windir%\System32\reg.exe ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v EnableLUA /t REG_DWORD /d 1 /f

Enable UAC >>> Download
Disable UAC >>> Download

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com