วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

MS Excel : Function DATEDIF คำนวณอายุ

       วันนี้จะมาแนะนำ Function DATEDIF เพื่อคำนวณ อายุกัน

รูปแบบคำสั่ง
=DATEDIF(start_date,end_date,unit)
start_date= วันที่เริ่มต้น (เช่น วันที่ปัจจุบัน)
end_date= วันที่หลัง (เช่น วันเกิด)
unit = ชนิดของข้อมูลที่ต้องการ ("Y" จำนวนปี, "M" จำนวนเดือน, "D" จำนวนวัน)

หมายเหตุ: ถ้า Start_date สลับกับ End_date จะได้ผลลัพธ์เป็น #NUM!

ตัวอย่าง
=DATEDIF("26/7/2522","24/5/2561","Y")  ผลลัพธ์ 38 ปี (ถ้ายังไม่ถถึงวันเกิดก็ยังไม่นับเป็น 1 ปี)

และ ถ้าต้องการคำนวณ อายุกี่ปี กี่เดือน

=DATEDIF(B2,A2,"ym") ผลลัพธ์ 9 เดือน

ลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดู ครับ

Download >>> ตัวอย่าง DATEDIF

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com