วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

AeroAdmin โปรแกรม Remote ผ่านเครือข่าย Internet


       นอกจากโปรแกรม Team Viewer (ปัจจุบันจำกัดเวลาเข้าใช้งาน) แล้วยังมีโปรแกรม AeroAdmin เป็นโปรแกรม Remote ผ่านเครือข่าย Internet  ฟรี อีกตัวหนึ่ง (ความเร็ว ความสามารถยังสู้ Team Viewer ไม่ได้) ไม่จำกัดเวลาเข้าใช้

Download >>> AeroAdmin

ส่วนวิธีใช้ก็ คล้าย ๆ กับ Team Viewer
1. หน้าตาโปรแกรม ดังรูป

2. ใส่หมายเลข Client ID/IP ของเครื่องปลายทาง กด Connect
3. เครื่องปลายทาง ติ๊กเลือก I confirm I know this ... และกดปุ่ม Accept


4. การ Transfer File ใช้งานไม่ได้ ใน Free Version (ต้องจ่ายเงิน)

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com