วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

Windows 10 ปัญหา Task Host Window ขึ้นเตือน ตอนปิดเครื่อง หรือ Restart เครื่อง

       ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ทุกครั้งต้องกด Shut down Anyway หรือ Restart Anyway และระบบจะทำงานนาน กว่าจะ Shut down หรือ Restart วันนี้เรามาช่วยให้คุณ Shutdown และ Restart เครื่องให้เร็วขึ้น

วิธีแก้ไข
1. ไปที่ Start พิมพ์ powercfg.cpl จะปรากฏดังรูป

2. กด Click เข้าไปที่ Choose what the power buttons do ดังรูป
3. กด Click ไปที่ Change settings that are currently unavailable ดังรูป

4. เอาเครื่องหมายถูกออกที่ Turn on fast startup ดังรูป กดปุ่ม Save changes
5. ต่อไปแก้ไขที่ Registry คลิกที่ Start พิมพ์ regedit และเข้าไป Path : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control และไปที่ WaitToKillServiceTimeout เปลี่ยนค่าเป็น 2000 ดังรูป


6. ต่อไปเข้าไปที่ Path : HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop สร้าง String Value ชื่อ WaitToKillServiceTimeout ตั้งค่าเท่ากับ 2000 ดังรูป


7. เสร็จแล้วทำการ Restart


Good Luck

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=T3D1lZpHa9c

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com