วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

Windows 10 การเข้า Audit Mode

       Audit Mode คือ เป็นโหมดเพื่อการตรวจสอบ เพื่อติดตั้ง Driver โปรแกรมต่าง ๆ ปรับแต่ง Widnows ตามที่ต้องการ โดยวิธีการเข้า Audit Mode ต้องเข้าตอนที่ ติดตั้ง Windows เสร็จ โดยกด CTRL+SHIFT+F3 เมื่อขึ้นหน้าจอ ดังรูป
เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำการ Restart จะเข้าสู่หน้าจอ ดังรูป

ให้เราทำการกด ปิด System Preparation Tool หรือย่อไว้ ไปก่อน และทำการติดตั้ง Driver Application ต่าง ๆ  และ Config Windows ตามที่เราต้องการ 

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com