วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

VBA : มานับจำนวนข้อมูล ROW ทั้งหมด บน Excel


       ถ้าอยากรู้จำนวนข้อมูลทั้งหมดวิธีที่ง่ายที่สุดก็ Scoll เลื่อนลงมาดู แต่ในทางเขียนโปรแกรมทำอย่างนั้นไม่ได้ วันนี้เราจึงมาแนะนำคำสั่งหา Last Row เพื่อทราบว่าข้อมูลสุดท้ายของเราอยู่ที่ Row ที่เท่าไหร่ จะมีประโยชน์มากในการนำไปต่อยอดเขียนโปรแกรม

คำสั่ง
       Sheet1.Cells(Sheet1.Rows.Count,"A").End(xlUp).Row

ตัวอย่าง
       With Sheet1
           .Activate
           LastRow = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
           MsgBox LastRow
       End With

Download >>>> LastRow

ลองนำไปใช้ดู ครับ

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com