วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

VBA : มาใช้งาน Function Excel ผ่าน VBA กันเถอะ (Application.WorksheetFunction)

       การเขียน Function ใช้งานเองอาจจะยาก เรามาใช้ Function Excel โดยผ่านการเขียนโปรแกรม VBA กัน

คำสั่ง
       Application.WorksheetFunction.Property (Excel)

เช่น
       Application.WorksheetFunction.VLookup()
    Application.WorksheetFunction.Sum()
    Application.WorksheetFunction.Max()

ตัวอย่างWorksheets("Sheet1").Cells(8, 2) = Application.WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Sheet1").Range("B1:B7"))

ให้ผลลัพธ์ออกมาที่ CELL B8 (Worksheets("Sheet1").Cells(8, 2))
ใช้ Funntion Sum ผ่าน WorkSheetFunciton.Sum (Application.WorksheetFunction.Sum(Worksheets("Sheet1").Range("B1:B7")))

Download >>>>  WorksheetFunction

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com