วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561

ตรวจสอบ Battery Notebook กันเถอะ

       แนะนำโปรกรมตรวจสอบ Battery Notebook ว่าประสิทธิภาพในชาร์ตแบตประมาณกี่ % ,ความจุของ Battery เหลือเท่ไหร่ ชื่อโปรแกรม BatteryInfoView

ประกอบด้วยรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
Battery Name: ชื่อแบตเตอรี่
Manufacture Name: บริษัทผลิตแบตเตอรี่
Serial Number: หมายเลขซีเรียลของแบตเตอรี่
Manufacture Date: วันที่ผลิต
Current Capacity (in %): ความจุของแบตเตอรี่ ณ ปัจจุบัน วัดเป็น %
Battery Health: ประสิทธิภาพของเบตเตอรี่ว่าเหลือกี่ %

Download >>>> BatteryInfoView

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com