วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Shutdown and Restart เครื่อง โดยใช้ Task Scheduler

       มาทำการปิดเครื่องโดยการใช้ Task Scheduler กัน (ส่วนการเปิดเครื่องต้องไปตั้งค่าใน Bios ขึ้นอยู่กับ Mainboard แต่ละรุ่น)
1. เปิดโปรแกรม Task Scheduler ดังรูป

2. เลือก Create Task ดังรูป

3. ทำการตั้งชื่อ ดังรูป

4. ไปที่ Tab Triggers New ทำการตั้งเวลา เป็น Daily (รายวัน) Weekly (รายสัปดาห์) Monthly (รายเดือน) ตามที่ต้องการ

5. ไปที่ Tab Actions กด New  ทำการเลือกโปรแกรม C:\Windows\System32\shutdown.exe เลือก Arguments เป็น /s /f (แต่ถ้าเปลี่ยน Restart ให้เปลี่ยนเป็น /r) ดังรูป


6. กด Ok ก็เรียบร้อย

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com