วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

disable the User Account Control (UAC) กันเถอะ

       User Account Control (UAC) เป็นโปรแกรมที่เข้ามาช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะช่วยการป้องกันการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของคอมพิวเตอร์จากไวรัส และจำกัดสิทธิ์ user เพื่อความปลอดภัย แต่เราเองอาจจะรู้สึกรำคาญ และยุ่งยากในขั้นตอนนี้ เรามาดูวิธีปิดกันเถอะ

วิธีที่ 1. ปิดโดยใช้ Regedit
1. เปิด Registry Editor โดยพิมพ์ Regedit
2. เข้าไปตาม Path: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System ดังรูป

3. เปลี่ยนค่า EnableLUA จาก 1 เป็น 0

วิธีที่ 2 ปิดโดยเข้าไปที่ Group Policy
1. เปิด Group Policy โดยการพิมพ์ gpedit หรือ Edit group policy
2. เข้าไปตาม Path : Windows Settings > Security Settings > Local Policies > Security Options ดังรูป
3. เข้าไปเปลี่ยนค่า Policy 3 ค่า คือ
     3.1 User Account Control: Behavior of the elevation prompt for administrators in Admin Approval Mode เปลี่ยนค่าเป็น Elevate without prompting
     3.2 User Account Control: Detect application installations and prompt for elevation เปลี่ยนค่าเป็น Disable
     3.3 User Account Control: Turn on Admin Approval Mode เปลี่ยนค่าเป็น Disable

วิธีที่ 3 ปิดโดยเข้าไปปิดที่ User Account Control Settings
1. เปิดโปรแกรมโดย พิมพ์ Change User Account Control Settings
2. เลือนลงมาด้านล่างสุด ดังรูป
Good Luck

ที่มา : https://www.petri.com/disable_uac_in_windows_vista

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com