วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แก้ไข "Could Not Open Scratch File.." Error in Photoshop

       ปัญหาเมื่อลง Adobe Photoshop แล้วเกิดปัญหา “Could not open a scratch file” ดังรูป

วิธีแก้ไข
1. ให้ทำการเปิดโปรแกรม Photoshop โดยการ กด ปุ่ม Ctrl + Alt + Shift ค้างไว้แล้วเปิดโปรแกรม Photoshop
2. จะขึ้น ดังรูป ให้กด Yes หรือ No ก็ได้

3. เราจะสามารถเข้าโปรแกรม Photoshop ได้แล้ว ให้เราทำการแก้ไขค่า โดยเข้าไปที่ Edit > Preferences > Performance ดังรูป

4. ให้เข้าไปแก้ไขค่า Scratch Disks ให้เป็น Drive ที่ไม่ใช่ Drive OS กด OK ก็เรียบร้อย ครับ

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com