วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

จอฟ้า error : 0x00000019 วิธีแก้ปัญหา

       ประสบการ์ณตรงในการเกิด จอฟ้า error: 0x00000019 ใช้งาน Windows 7 เพราะทำการอยู่ดีๆ และเกิดไฟตก (ไม่มี UPS) ทำให้คอมพิวเตอร์ดับ พอเปิดมาก็ขึ้นจอฟ้า STOP: 0x00000019


งานเข้าเลยที่นี่ เริ่มต้นก็ใช้แผ่น Windows 7 บูต เข้าหน้า Windows 7 Setup เลือก Repair ให้คำสั่งบน DOS  chkdsk /f /r พอทำเสร็จ Restart ก็ไม่หาย เอาแล้วซิเลยลองค้นหาในเว็บก็ใช้วิธีข้า Safe Mode (F8) แล้วเข้าไป Uninstall Scan Virus ออกแล้วทำการ Restart เครื่อง ปรากฏว่าเข้า Windows ได้ปกติ และทำการ Install Scan Virus ก็ใช้งาน Windows 7 ได้ปกติ เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ได้ครับ

Good Luck1 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com