วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เรามา Change Key Sequence Language ด้วย Regedit


แนะนำการเปลี่ยน Key Sequence ด้วยการเข้าไปแก้ไข Register
เข้าไปด้วยคำสั่ง Regedit

[HKEY_CURRENT_USER\Keyboard Layout\Toggle]
"Language Hotkey"="4"

ทำการเปลี่ยนค่า "Language Hotkey" ดังนี้

1 หมายถึงการใช้ Left-ALT+SHIFT
2 หมายถึงการใช้ CTRL+SHIFT
3 หมายถึงการ Disable Key Sequences
4 สำหรับภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Grave Accent


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com