วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

แก้ปัญหา the dependency service or group failed to start


       ปัญหา the dependency service or group failed to start ดังรูป (Network จะขึ้นเป็น Unknown) จะไม่สามารถทำให้เราเข้าใช้งาน Internet ได้ ทั้ง Wifi และ Network

วิธีที่ 1
1. เปิด Command Prompt ใช้คำสั่ง sfc / scannow แล้วกด Enter รอให้ทำงานจนเสร็จเพื่อซ่อมแซมไฟล์ที่เสียหา แล้วทำการ restart เครื่อง

หากยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ ให้เราค่า TCP / IP stact ใหม่ให้เป็นค่าเริ่มต้น โดยการเปิด Command Prompt พิมพ์
พิมพ์ netsh winsock reset catalog กด Enter (เป็นการรีเซ็ต winsock entries)
พิมพ์ netsh int ip reset reset.log hit กด Enter (เป็นการรีเซ็ต TCP/IP stack)
เสร็จแล้วทำการ restart เครื่องใหม่

วิธีที่ 2 
1. เปิด Command Prompt พิมพ์
net localgroup administrators localservice /add 
net localgroup administrators networkservice /add
เสร็จแล้วทำการ restart เครื่องใหม่

Good Luck

ที่มา http://blackandwhitecomputer.blogspot.com/2013/05/window-7-dependency-service-or-group.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com