วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

MS Excel : CountIF นับจำนวนอย่างมีเงื่อนไข

       CountIF เป็นการนับจำนวนที่ละ 1 อย่างมีเงื่อนไข
รูปแบบ countif(range,criteria)
range ช่วงข้อมูลที่ต้องการนับจำนวน
criteria เป็นเงื่อนไขในการนับจำนวน

ตัวอย่างเช่น

จากตัวอย่าง เราสารมารถหาจำนวน พนักงานที่มียอดขาย >= 50,000 โดยใช้คำสั่ง  =COUNTIF(B2:B21,">=50000") ซึ่งก็จะได้ข้อมูล = 7

Good Luckที่มา : https://support.office.com/th-th/article/COUNTIF-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99-COUNTIF-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com