วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

MS Excel : แปลงรูปแบบวันที่ เป็น DDMMYYYY

       เนื่องจากอยากจะนำเสนอการแปลงวันที่ให้อยู่ในรูปแบบที่ต้องการ DDMMYYYY
เช่น วันที่ 6/10/2559 แปลงเป็น 06102559 ถ้าเราลองเอาเครื่องหมาย "/" ออก โดยใช้คำสั่ง =SUBSTITUTE ผลที่ได้ "/" ก็จะถูกแทนที่ด้วย "" แต่ผลลัพท์กลับไม่ได้อย่างที่ต้องการ ดังรูป ค่ากลับเปลี่ยนเป็นตัวเลข ถึงจะเปลี่ยน format แล้วก็ตาม


ดังนี้เรามาดูวิธีที่ถูกต้อง
1. ทำการแยกวัน เดือน ปี เป็นแต่ละคอลลัมภ์ โดยใช้คำสั่ง =Day(), =Month(), =Year() ดังรูป
 

2. เรามาทำการตรวจสอบความยาวของวัน เดือน ว่าความยาวเท่าไหร่ เพื่อใส่ "0" นำหน้า ใช้คำสั่ง =if(len(B2)=1,"0"&B2,B2) ส่วน Month ก็ทำเช่นเดียวกัน ดังรูป

 

3. เสร็จแล้วเราก็สามารถนำวันเดือนปีมาต่อกันเป็น Format ที่เราต้องการ ใช้คำสั่ง =E2&F2&D2 ดังรูป


4. เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับ

Good Luck

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com