วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

MS Excel : Share Workbook กันเถอะ

       ถ้าเราต้องทำงานบน Excel แต่เพื่อนที่ทำงานด้วยกันต้องใช้งานไฟล์เดียวกัน ก็จะขึ้น Read Only คืออ่านได้อย่างเดียว วิธีแก้ไขปัญหาเมื่อต้องทำงาน Multiple User ใช้งานได้หลาย ๆ คนให้เวลาเดียวกัน เรามีวิธีแก้ไขปัญหา ดังนี้

ไฟล์ Workbook จะต้องอยู่ใน network ที่ผู้ใช้งาน Multiple people ผู้ใช้หลายคนสามารถใช้งานได้

1.ไปที่ Review >>> Share Workbook ดังรูป

2. เลือก Allow Changes by more than one user at the same time. This also allows workbook merging. ดังรูป

3. ใน Tab Advanced จะมี Option ให้เราเลือก
       Track Changes จะเป็นการตั้งค่าใจการเก็บ History ในการเปลี่ยนแปลง
       Update changes จะเป็นการตั้งเวลาในการ Auto Save
       Conflicting changes between users  ถ้ามีการขัดแย้งกัน หรือบันทึก ข้อมูลพร้อมกัน จะให้ถามก่อน หรือ คนที่บันทึกก่อน จะได้เป็นผู้ชนะ

 หมายเหตุ จากการที่ลองใช้ เมื่อเราทำการ Share Workbook จะไม่สามารถทำ Privot Table หรือ Hyperlink ได้ ต้องทำการปลดล็อก Share Workbook ก่อนทุกครั้ง0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com