วันศุกร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559

MS Access : วิธีใส่ตัวแปรใน Query


       เมื่อเราเขียน Query ใน MS Access แล้วเมื่อเราต้องรับค่าจาก Forms ก็สามารถลิงค์ที่ Criteria ได้เลย แต่ถ้ามี Forms อื่นต้องการใช้ Query นี้ด้วย ทำไงละต้องเขียน Query ซ้ำ ๆ เหรอ ไม่ใช่ละ เราสามารถเขียน Function เพื่อส่งค่าเข้าไปใน Query ได้ ครับ ดังนี้


1. จากรูป เรามีการประกาศตัวแปร ชื่อ userLogin และ usersecurity
       Public userlogin As String
       Public usersecurity As String
2. และถ้าเราต้องการนำตัวแปรมาใช้ใน Query เราต้องเขียน function เพื่อนำค่าส่งผ่าน Function ไปใช้ใน Query ดังรูป

Function UserNameFunc() As String
    UserNameFunc = userlogin
End Function

Function UserSecurityFunc() As String
    UserSecurityFunc = usersecurity
End Function


3. การนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย โดยใส่ชื่อ Function ใน Criteria ดังรูป ครับ
4. เสร็จเรียบร้อยแล้วครบ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com