วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ใช้งาน Windows XP บน Windows 10


      ใน Windows 10 ก็มี Virtual Machine ที่ชื่อว่า Hyper-V ทำให้เราสามาถลง Windows ได้หลาย ๆ เครื่องภายในเครื่องเดียว วันนี้เราจะมาแนะนำการติดตั้ง Windows XP บน Hyper-V กัน
1. Download Windows XP Mode >>> Download
Download WindowsXPMode_en-us.exe ดังรูป

2. Download โปรแกรม 7-Zip >>> Download ติดตั้งลงเครื่อง
3. ใช้โปรแกรม 7-Zip Extract ไฟล์ WindowsXPMode_en-us.exe ดังรูป
เข้าไปที่ Folder WindowsXPMode_en-us\sources-us หาไฟล์ xpm แล้วทำการเปิดด้วย 7-Zip ดังรูป

ทำการ Extract File แยกไฟล์ ชื่อว่า VirtualXPVHD และทำการเปลี่ยนชื่อเป็น VirtualXPVHD.vhd


4.  ติดตั้งโปรแกรม Hyper-V โดยเข้าไปที่ Control Panel > Programs and Features > Turn Windows features on or off ดังรูป ให้ติดเลือก Hyper-V เมื่อติดตั้งเสร็จ จะต้อง Restart Windows

5. สร้าง Virtual Switch Manager เพื่อสร้าง Network ให้ Virtual Machine
กดปุ่ม Start แล้วพิมพ์ Hyper-V Manager จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

สร้าง Virtual Switch Manager เพื่อเป็นการสร้าง Network ใน Virtual Machine ดังรูป

เลือก External เพื่อให้ Virtual Machine ติดต่อเครื่องอื่นได้โดยตรง กด Create Virtual Switch ดังรูป


ทำการตั้งชื่อ เลือก External network ว่าจะใช้สัญญาณ Wireless หรือ Ethernet ติกเลือก Allow management operating system to share this network adapter เสร็จแล้วกดปุ่ม OK ดังรูป

6. สร้าง Virtual Machine สำหรับ XP Mode
เลือก Action > New > Virtual Machine ดังรูป


เริ่มต้นสร้าง Virtual Machine กดปุ่ม Next ดังรูป


 กำหนดชื่อที่ต้องการ และ กำหนด Location เก็บข้อมูล Hyper-V กดปุ่ม Next ดังรูป


 กำหนด Generation เลือก Generation 1 (Generation 2 สำหรับ Windows 8 64bit ขึ้นไป) กดปุ่ม Next ดังรูป


กำหนดขนาด Memory สำหรับ Virtual Machine สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 32 MB ถึง 2764 MB กดปุ่ม Next ดังรูป
ทำการตั้งค่า Network ที่เราสร้างไว้ตอนแรก (Virtual Switch Manager) กดปุ่ม Next ดังรูป

ทำการเลือก Virtual Hard disk ที่เราทำไว้แล้ว (จากข้อ 3) ดังรูป
กดปุ่ม Finish ดังรูป

7. เปิดใช้งาน Virtual Machine ที่เราสร้างเสร็จแล้ว
กดปุ่ม Connect และ Start ดังรูป

เราก็สามารถใช้งาน Windows XP ได้ ครับ

สร้าง Network ใน Virtual Machine
1. ปิด Virtual Machie ก่อน เข้าไปในส่วน Setting ดังรูป

เพิ่ม Lagacy Network Adapter กดปุ่ม Add ดังรูป

ตั้งค่าตามรูป เลือก Virtual Switch ที่เราได้สร้างไว้

เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : http://www.download3k.com/articles/How-to-add-an-XP-Mode-Virtual-Machine-to-Windows-10-or-8-using-Hyper-V-00770

2 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com