วันอังคารที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559

Oracle VirtualBox : ใช้ USB Flash Drive บน Oracle VirtualBox

       ถ้าจะใช้งาน Flash Drive บน Oracle VirtualBox จะต้องทำการติดตั้ง Extension Pack เพิ่ม Download ดังรูป


เสร็จแล้วทำการติดตั้ง แล้วตั้งค่า ดังรูป


ไปตรงส่วน Settings เลือก USB แล้วเลือก USB2.0(EHCI) Controller


วิธีใช้ก็เข้าไปเมนู Devices >>> USB >>> เลือก Flash Drive ที่ต้องการ


1 ความคิดเห็น:

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com