วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2559

แนะนำ Hyper-V Virtual Machine จาก Microsoft

       ใน Windows 8 ขึ้นไปจะมี โปรแกรมที่ชื่อว่า Hyper-V ซึ่งเป็นโปรแกรม Virtual Machine จากค่าย Microsoft
วิธีการติดตั้ง
1. ติดตั้งโปรแกรม Hyper-V โดยเข้าไปที่ Control Panel > Programs and Features > Turn Windows features on or off ดังรูป ให้ติดเลือก Hyper-V เมื่อติดตั้งเสร็จ จะต้อง Restart Windows
2. เปิดโปรแกรมโดย กดปุ่ม Start แล้วพิมพ์ Hyper-V Manager จะปรากฎหน้าจอ ดังรูป

3. สร้าง Virtual Machine โดย เลือก Action > New > Virtual Machine ดังรูปเริ่มต้นสร้าง Virtual Machine กดปุ่ม Next ดังรูป


 กำหนดชื่อที่ต้องการ และ กำหนด Location เก็บข้อมูล Hyper-V กดปุ่ม Next ดังรูป


 กำหนด Generation เลือก Generation 1 (Generation 2 สำหรับ Windows 8 64bit ขึ้นไป) กดปุ่ม Next ดังรูป


กำหนดขนาด Memory สำหรับ Virtual Machine สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 32 MB ถึง 2764 MB กดปุ่ม Next ดังรูป
ทำการตั้งค่า Network (ต้องสร้างที่ Virtual Switch Manager) กดปุ่ม Next ดังรูป

เราสามารถติดตั้ง Windows ได้จาก Drive DVD หรือ จาก ไฟล์ .ISO ดังรูป

กด Finish เป็นการสร้าง Virtual Machine เสร็จเรียบร้อย
4. เปิดใช้งาน Virtual Machine ที่เราสร้างเสร็จแล้ว
กดปุ่ม Connect และ Start ดังรูป

โปรแกรม Hyper-V ก็จะทำการติดตั้ง Windows ตามที่เราตั้งค่าไว้

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com