วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Windows XP Mode : สำหรับโปรแกรมที่ต้องรับบน Windows xp บน Windows7


       เราสามารถใช้ Windows XP บน Windows7 ได้โดยการติดตั้งโปรแกรม Windows XP Mode ก็จะสามารถช่วยในการใช้งานกับโปรแกรมเก่าที่ไม่สามารถใช้บน Windows7 ได้ มีวิธีการ ดังนี้

Windows XP Mode >>> Download
Windows Virtual PC >>> Download

1. Download โปรแกรม ที่จำเป็นมี Windown XP Mode, Windows Virtual PC
2. ทำการติดตั้งทั้ง 2 โปรแกรมลงเครื่อง
3. เปิดใช้โปรแกรม โดย Search Programs and Files ดังรูป ทำการเลือกโปรแกรม
4. ทำตามขั้นตอน ของโปรแกรม ดังรูป

เลือก accept license กดปุ่ม Next

ตั้งค่า Installation folder และตั้งค่า Password
เลือกให้มีการ Automatic Updates กดปุ่ม Next
 กดปุ่ม Start Setup

รอจนกว่าการติดตั้งจะสำเร็จ
เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะได้ Windows XP ดังรูป

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com