วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

MS Excel ต้องการตัวเลขจุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง (ใช้สูตร)

       เนื่องจากถ้าเราต้องการตัวเลขจุดทศนิยม 2 ตำแหน่งเราอาจจะใช้ RoundUp (ปัดจุดทศนิยมขึ้นตลอด) RoundDown (ปัดจุดทศนิยมลงตลอด) Round (ปัดจุดทศนิยมขึ้นเมื่อ .50) แต่ถ้าต้องการใช้วิธีตัด String ก็สามารถใช้ได้โดย
ใช้สูตร =LEFT(A1,FIND(".",A1,1)+2)


จากตัวอย่าง
ข้อมูล 1298.43567 ถ้าเราต้องการข้อมูล 1298.43 ก็ต้องใช้สูตร =LEFT(A1,FIND(".",A1,1)+2)
ใช้ Left เพื่อตัด String จากด้านซ้าย ไปจนถึง . จุดทศนิยม (ใช้คำสั่ง FIND เพื่อหาตำแหน่ง ".") เสร็จแล้ว + เพิ่มเข้าไปอีก 2 ตำแหน่งที่เป็นทศนิยม


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com