วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559

ลบ System Reserved 100MB เพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างให้ Windows

       เนื่องจากการลง windows 7 แล้วเมื่อสร้าง Patition ด้วย Windows จะทำให้เกิด Patition System Reserved ขนาด 100 MB ซึ่งไม่มีความจำเป็น หากเราต้องการพื้นที่ 100 MB คืนมา ต้องใช้คำสั่ง Diskpart ให้เริ่มทำตอนลง Windows 7 ใหม่
วิธีทำ
1. เมื่อถึงขั้นตอนดังรูป ให้ทำการ Delete Partition ออกให้หมด

2. กด Shift + F10 เพื่อเข้า command prompt.

3. พิมพ์ diskpart กด Enter

4. พิมพ์ list disk กด Enter

5. พิมพ์ select disk 0 กด Enter เพื่อเลือก Harddisk

6. พิมพ์ create partition primary size=1000  เพื่อสร้าง Partition ขนาด 100 GB

7. เสร็จแล้วกด refresh หน้าจอ Windows ก็จะได้ Partition ขนาด 100 GB ที่ต้องการ และทำการลง Windows 7 ได้ตามปกติ ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com