วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Software : Snipping Tool โปรแกรม Capture หน้าจอ (ติดตั้งอยู่แล้วบน Windows 7)

วิธีเรียกใช้งาน
1. เลือก Start Button ในช่อง Search Program ให้พิมพ์ Snipping Tool โปรแกรมก็จะปรากฏในรายการ คลิกเลือกที่โปรแกรม Snipping Tool

 2. ทำการกด New เมื่อต้องการใช้งาน และกด Cancel เมื่อต้องการหยุด โดยใน New จะมีให้เลือก
       1. Free-form Snip.  เลือก capture ได้อย่างอิสระ
       2. Rectangular Snip.  เลือก capture เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า
       3. Window Snip.  เลือกเป็นหน้าต่าง เช่น Dialog box, Task bar, Browser
       4. Full-screen Snip.  เลือก capture ทั้งหน้าจอ Screen

3. เมื่อกดปุ่ม New ให้ทำการ corp รูปตามที่ต้องการ
4. เมื่อ corp เสร็จ จะปรากฏหน้าโปรแกรม Snipping Tool ให้เราสามารถทำการ Save หรือ Copy เพื่อทำการไปวางในโปรแกรมอื่น ๆ ต่อ ได้


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com