วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Excel : VBA นับจำนวน Row ทั้งหมด (นับจำนวนข้อมูล)

 ให้ใช้คำสั่ง Worksheets("SheetName").Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com