วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

Excel : ตั้ง password ไม่ให้เห็น VB Code

       ใน Excel เมื่อเราทำการเขียน VB Code หรือ Macro แล้ว เราสามารถตั้ง Password เพื่อป้องกันคนมาแก้ไข ได้ โดยเข้าไปที่ Visual Basic >> Tools >> tab Protection
ติ๊กเลือก Lock projct for viewing แล้วทำการตั้ง Password ดังรูป
0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com