วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

EXCEL : Cannot run macro. The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled.

       Excel error : Cannot run macro. The macro may not be available in this workbook or all macros may be disabled. เกิดจากในไฟล์ Excel ไม่มี Macro หรือ Macro ถูก Disabled
       แต่ที่เราเคยเจอ คือ เอาไฟล์ที่มีการเขียน Macro แล้ว จาก Office 2003 (.xls) save as เปลี่ยนเป็น Office 2010 (.xlsx) ซึ่งไม่ถูกต้อง ไฟล์ใหม่จะไม่มี Macro มาด้วย
       ซึ่งใน Office 2010 ถ้ามี Macro ต้อง save as (.xlsm) ซึ่งจะมี Macro ติดมาด้วย ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com