วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Excel : Pivot Table (Classic Pivot Table layout เปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบ Classic)

       Pivot Table เป็นเครื่องมือของ MS Excel ใช้สำหรับสรุป วิเคราะห์ สำรวจข้อมูลจำนวนมาก ๆ ออกมาในรูปของตาราง และรูปแบบกราฟ (Pivot Chart)  ได้อย่างรวดเร็ว

1. รูปแบบ Pivot Table ใน Version ใหม่ จะเป็นแบบ Tree Drop down ลงมา ไม่ได้เป็นแบบ Table เหมือน Version ก่อน ดังรูป 
2. ซึ่งไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อยอดได้ แต่เราสามาถแก้ไขรูปแบบ Pivot Table ให้เปลี่ยนไปเป็นแบบ Classic โดยเข้าไปที่ Options ดังรูป

3. เลือก tab Display ติดเลือกที่ Classic Pivot Table layout (enables dragging of fields in the grid) ดังรูป

4. ข้อมูลก็จะออกมาให้รูปแบบ Classic ในแบบ Table

5. และเรายังสามารถให้มีการ Repeat Item Labels โดยทำการเลือก Field ที่ต้องการ แล้วเลือก Field Settings >> Layout & Print ติดเลือก Repeat Item Labels ดังรูป


6. และถ้าเราเอา Sub Total ออก เราก็จะได้ข้อมูล ดังรูป

7. เราก็จะได้ข้อมูลในลักษณะ Table เพื่อนำข้อมูลไป Paste Special... และนำไปให้ทำงานต่อได้ ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com