วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

Excel : Error Checking Rules (ปิด error ไม่ให้แสดง)

       เนื่องจากเมื่อเราใส่สูตรใน Excel แล้ว Excel แสดงว่าสูตร Error มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงมุมซ้ายของ cell ดังรูป 
หรือ เมื่อเราใส่สูตรถูกต้องแล้ว แต่รอบ ๆ cell มีการใช้สูตรอื่นที่ไม่เหมือนกัน ก็ทำให้เกิดมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมตรงมุมซ้ายของ cell ดังรูป 

ทำให้เราต้องทำการ Ignore Error ตลอด
 1. เราสามารทำการปิดการแจ้งเตือนได้ โดยการเข้าไปที่ File >> Options >> Formulars ดังรูป


2. ไปที่ Error checking rules เลือกเครื่องหมายถูกออก ที่
- Cells containing formulas that result in an error (Cells ที่ปรากฎค่า error เช่น #VALUE!,#DIV/0!)
- Formulas inconsistent with other formulas in the region (สูตรที่ไม่สอดคล้องกัน)

3. เสร็จแล้วกด OK ก็จะไม่ปรากฎเครื่องหมาดสามเหลี่ยมที่ตรงมุมซ้ายของ Cell


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com