วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Task Scheduler บน Windows 7

โปรแกรม Task Scheduler บน Windows 7 จะอยู่ที่ Start >> All Programs >> Accessories >> System tools >> Task Scheduler ดังรูป

 หรือ พิมพ์ ที่ Start ว่า Task Scheduler ดังรูป
 จะปรากฎหน้าจอโปรแกรม ดังรูป
เราสามารถสร้าง Task Scheduler โดยคลิกที่ Create Task... ดังรูป
Tab General ให้ตั้งชื่อ Name และ Description ที่ต้องการ

Tab Triggers ใช้สำหรับ ตั้งเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมทำงาน

Tab Actions ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมที่ต้องการให้โปรแกรมทำงาน, ส่งเมล์ , หรือแสดงข้อความ
Tab Settings สำหรับตั้งค่าพิเศษ ต่าง ๆ เพิ่มเติม
เมื่อสร้างเสร็จให้กด OK เราสามารถตรวจสอบ Task โดยดูที่ History ว่ามีการทำงานเสร็จหรือไม่
Next Run Time เพื่อดูวัน เวลา ที่จะมีการทำงาน
Last Run Time เพื่อดูวัน เวลา ที่มีการทำงานล่าสุด

เสร็จเรียบร้อย คราวหน้าเราจะมาทำ Task Scheduler ผ่าน Batch File

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com