วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรม Ping Tool : Colasoft Ping Tool


       คำสั่ง Ping  คือ คำสั่งที่ใช้ในการทดสอบสถานะการเชื่อมต่อในระบบเครือข่ายว่าขณะนั้นสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ปลายทางได้หรือไม่

เช่น

C:\>ping 192.168.1.1

Pinging 192.168.1.44 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Request timed out.
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

ผลลัพธ์ที่ได้

1. Reply from = สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ปลายทางได้
2. Request timed out = ไม่สามารถติดต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง  อาจมีปัญหาทางฝั่งปลายทางหรือทางฝั่งตัวเองได้   ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากอุปกรณ์ หรือเกิดความหนาแน่นของการสื่อสารในระบบเครือข่ายเพราะมีคนใช้งานมาก
3. TTL = Time To Live คือเวลาที่ packet สามารถอยู่บนระบบได้ เพื่อไม่ให้มี packet ตกค้างอยู่บนระบบ โดยให้หมดอายุไปเอง ถ้า Packet ไม่สามารถเดินทางถึงอุปกรณ์ปลายทางได้

โปรแกรมที่แนะนำที่เราสามารถใช้ใน Ping อุปกรณ์ปลายทาง และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ คือ Colasoft Ping Tool สามารถ Download ได้ที่ http://www.colasoft.com/ping_tool/

Colasoft Ping Tool
หน้าจอของโปรแกรม
1. เราสามารถนำข้อมูลออกมาวิเคราะห์ โดยกดที่ปุ่ม มารูป เพื่อ copy ข้อมูล

ที่มา : http://www.colasoft.com/ping_tool/

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com