วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

ตั้งค่าแบบอักษรใน Skype ให้ใหญ่ขึ้นบน PC

การตั้งค่าแบบอักษรใน Skype ให้ใหญ่ขึ้น บน PC
1. ไปที่เครื่องมือ >> ตัวเลือก

2.  ไปที่ IM & SMS เลือก ลักษณะที่ปรากฏของ IM

 3. คลิกเลือกที่ เปลี่ยนแบบอักษร และเลือก Font และ Size ที่ต้องการ กด OK


4. เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com