วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

MS EXCEL : Data Validation กำหนดความถูกต้องของข้อมูล

    
      
วิธีทำ Data Validation
1. เลือกช่อง CELL ที่ต้องการ แล้วคลิกเลือก Data Validation


2. Settings จะเข้าสู่ Option ตั้งค่า
       Allow : เลือกรูปแบบข้อมูลที่ต้องการ
       Data : กำหนดเงื่อนไขของข้อมูล


3. Input Message ต้้งค่าเพื่อบอกให้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง


4.Error Alert ตั้งค่าเมื่อเกิดการใส่ข้อมูลผิดพลาด


 5. เสร็จเรียบร้อย

ที่มา : https://support.office.com/en-za/article/Apply-data-validation-to-cells-c743a24a-bc48-41f1-bd92-95b6aeeb73c9

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com