วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

Libre Office : วิธีแก้ไข Libre Office อ่านภาษาไทยไม่ได้

       การที่ Libre Office ไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ เพราะ fonts ไม่รองรับภาษาไทย วิธีแก้ไข
1. ไปที่ Tools > Options2. ไปที่ Fonts คลิกเลือก Apply replacement table เลือก Font : Segoe UI และ Replace with : Tahoma คลิกเครื่องหมายถูก เสร็จแล้วกด OK


3. เสร็จแล้วให้ปิด Libre Office แล้วเปิดใหม่
4. เสร็จเรียบร้อยแล้ว วิธีนี้ยังแก้ไขอ่านข้อมูลที่เป็นภาษาไทยไม่ได้ด้วย ครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com