วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

MS EXCEL : การสร้าง Macro

เปิด Developer Tab
1. คลิกขวาที่ ribbon เลือก Customize the Rebbon... ดังรูป


2. คลิกเลือกที่ Developer แล้ว กด Ok ดังรูป


3. จะปรากฏ Tab Developer ให้ลองกดที่ Insert เลือก Button มาวางใน Sheet


4. ให้ลองคลิกขวาเลือก Edit Text เพื่อแก้ไขข้อความบน Button


5. เลือก View Code เพื่อใส่คำสั่ง VBA


6. เข้าสู่หน้าจอ View code ให้ลองใส่คำสั่ง Range("A1")="Hello World"

7. เมื่อเราคลิกที่ปุ่ม Hello World จะปรากฏข้อความ "Hello World" ในช่อง CELL A1 ดังรูป



0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

 
Copyright © . DataJeda Computer Basic - Posts · Comments
Theme Template by DataJeda.com · Powered by DataJeda.com